IBM PCI-X Ultra320 SCSI Adapter – P/N: 39R8743 / 39R8750 / 13N2250 / 13N2247 / 13N2249

– Compatibility:  IBM xSeries server
– Supported Devices:  Hard drive, disk array (RAID) SCSI, Tape drive
– Device Type:  Storage controller (RAID) plug in CARD  SCSI U320
– Compatible Slots:  PCI-X / 133 MHz
P/N: 39R8743 / 39R8750 / 13N2250 / 13N2247 / 13N2249

Còn hàng

Hàng đã qua sử dụng

2.043.000 ₫

12 tháng

Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

Trả lời

Không có phản hồi

Facebook